Contact

Contact details

AKE Studio Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mickiewicza 34j
39-400 Tarnobrzeg

Office

ul. Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

T. + 48 12 307 19 93
T. + 48 698 768 647
E. ake@akestudio.com.pl

www.akestudio.com.pl

Registration data

AKE Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Mickiewicza 34j
39-400 Tarnobrzeg

Sąd Rejonowy w Rzeszowie
Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000732419

NIP 867-224-51-43
Regon 380274540
Kapitał Zakładowy 42.000 PLN